რა არის ციფრული მარკეტინგი ?

shutterstock_228901486რა არის ციფრული მარკეტინგი?

ამ ბოლო დროს ხშირად შეგხვდებოდათ ტერმინი „ციფრული მარკეტინგი“, რომლის მნიშვნელობის გარკვეული ელემენტების ამოცნობა, მისი დასახელებიდანაც არის შესაძლებელი, თუმცა სრული არსი მაინც ბუნდოვანია.

წინამდებარე სტატია ეხება სწორედ იმის გარკვევას, თუ რას წარმოადგენს ციფრული  მარკეტინგი, რა როლი უკავია მას თანამედროვე ბიზნესში.

ციფრული მარკეტინგი არის ტერმინი, რომელიც მოიცავს ისეთ მარკეტინგულ საქმიანობას, რომლის მიზანია ინტერნეტის მეშვეობთ მომხმარებლების მოზიდვა, მოხიბვლა, მათი კლიენტებად ქცევა.

დაკავშირებული: ციფრული მარკეტინგის კურსები

ციფრული მარკეტინგი მოიცავს სხვადასხვა მიდგომებს (სფეროებს), როგორიცაა კონტენტ მარკეტინგი, ზეგავლენის მარკეტინგი, ვიდეო მარკეტინგი,  რეპუტაციის მენეჯმენტის მარკეტინგი, SEO, სოციალური მედია და ონლაინ რეკლამები და ა.შ.

მიუხედავად ციფრული მარკეტინგის ასეთი ფართო განმარტებისა, მისი არსის გაგება მაინც ბუნდოვანია, ამიტომაც გთავაზობთ ციფრული მარკეტინგის ჩვენებურ განმარტებას- ციფრული მარკეტინგი არის ნებისმიერი მარკეტინგული საქმიანობა, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიური ინოვაციების საშუალებებით არის განხორციელებული.

კომპანია BLH-ის დიდი გამოცდილება აქვს ციფრული მარკეტინგის მომსახურებაში, ჩვენ ვემსახურებით კლიენტებს ისეთი სფეროებიდან, როგორიცაა: ავიაცია, მშენებლობა, ტურიზმი, IT, განათლება, მასმედია და ა.შ.  (იხ. ჩვენი კლიენტები).

ჩვენ მიერ განხორციელებულია უამრავი პროექტი: მათ შორის, ნებისმიერი სირთულის ვებ საიტისა და მობილური აპლიკაციის დამზადება, სხვადასხვა კომპანიის სოციალური მედიის მართვა, E-mail მარკეტინგი, ბრენდინგი და სხვა.

ჩვენი მომსხურება ეყდნობა ორ პრინციპს: მისაღები ფასი და მაღალი ხარისხი.

დაგვიკავშირდით, როგორც ელექტრონული ფოსტის, ისე ტელეფონის საშუალებით, კომპანიის თანამშრომლები გაგიწევენ სრულ კონსულტაციას ციფრული მარკეტინგის შესახებ.

1