იურიდიული პაკეტები ბიზნესისთვის

იურიდიული პაკეტბი ბიზნესისთვის BLH წარმოადგენს მზარდ კომპანიას, რომლის მიზანია შესთავაზოს მომხმარებელს ინოვაციური სერვისები იურიდიულ და მარკეტინგულ სფეროებში. კომპანიამ  მომხმარებელთა მოთხოვნილებების შესწავლის შედეგად დასახა მომსახურების კონკრეტული ჭრილი: მაღალი...

იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება

იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება, ცვლილებები და ანალიზი რას გთავაზობთ ჩვენ? კომპანია BLH-ს მდიდარი გამოცდილება გააჩნია იურიდიული დოკუმენტანციის მომზადების, მათში ცვლილებების შეტანისა და  ანალიზის კუთხით. რას გულისხმობს იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება? ჩვენი...

სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები

სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები სასამართლო და საარბიტრაჟო დავებისას, უმნიშვნელოვანესია დავის მიზანშეწონილობის განსაზღვრა და მისი ეფექტიანად მოგვარება, მათ შორის მორიგების გზით. პროცესუალური და თეორიული სამართლის სიღრმისეული ცოდნა და დიდი გამოცდილება, ჩვენ გუნდს...

იურიდიული პირის რეგისტრაცია

იურიდიული პირის რეგისტრაცია ბოლო წლების რეფორმების შედეგად, იურიდიული პირის რეგისტრაციის პროცესი, ერთი მხრივ, საკმაოდ მარტივ პროცედურად იქცა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს იუსტიციის სახლში და დაარეგისტრიროს იურიდიული პირი, ერთი ფანჯარის პრინციპის შესაბამისად,...