#2748

ვაა, საინტერესო საკითხია… შენი აზრით როგორ იქნება და ზოგადად შეიძლება თუ არა უარის თქმა საალიმენტო ვალდებულებაზე?