#1778

ხოდა შეაფასა და თქვა, რომ ის ორი ექსპერტიზა, რომელიც ადასტურებდა, რომ ანდერძი დაწერილი იყო მამკვიდრებლის მიერ იყო სწორი, ხოლო მესამე ექსპერტიზა, რომელიც შსს-ს საგამომძიებლო სამსახურის მიერ იქნა წარმოებული – მცდარი.

 

მანდ საინტერესოა ისიც, რომ სხვა მტკიცებულებებიც გამოიკვლია, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებები და მტკიცებულებათა ერთობლიობის შეფასების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება, თანაც იმ ფონზე, რომ თვითონ ეს ანდერძი განადგურდებული იყო პროცესის წარმოების დროს, რადგან იმავე შსს-ს საგამომძიებლო სამსახურს ვითომ და დაეწვა 😀 :)))

 

პ.ს. ეჭვი მაქვს სულაც დაწვეს :))