სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები

shutterstock_260296232-768x512სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები

სასამართლო და საარბიტრაჟო დავებისას, უმნიშვნელოვანესია დავის მიზანშეწონილობის განსაზღვრა და მისი ეფექტიანად მოგვარება, მათ შორის მორიგების გზით.

პროცესუალური და თეორიული სამართლის სიღრმისეული ცოდნა და დიდი გამოცდილება, ჩვენ გუნდს საშუალებას აძლევს ეფექტიანად გავუწიოთ მომსახურება ჩვენ კლიენტებს სასამართლოსა და საარბიტრაჟო დავების შემთხვევაში.

რას გთავაზობთ ჩვენ?

BLH გთავაზობთ წარმომადგენლობას საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოსა და არბიტრაჟში.

მომსახურება მოიცავს: დავის მიზანშეწონილობის განსაზღვრას, დავის ალტერნატიული მეთოდების მეშვეობით გადაწყვეტასა და მორიგებაზე მუშაობას, ასევე წარმომადგენლობას, რაც თავის მხრივ მოიცავს საპროცესო დოკუმენტაციების მომზადებას (სარჩელი, შესაგებელი, შუამდგომლობა და ა.შ.) და სასამართლოში/არბიტრაჟში წარმომადგენლობას.

Email
Phone
Messenger
Messenger
Phone
Email