#4138

ახლა საინტერესო შემთხვევა მინდა დავწერო პრაქტიკიდან მეუღეთა თანასაკუთრებასთან დაკავშირებით და როგორ გადაწყვეტდით აბა….

 

ნიკამ 2004 წლის 27 თებერვალს შეიძინა ბინა. 2005 წლის 20 იანვარს დაქორწინდა ნათიაზე. 2007 წელს ნიკამ მიყიდა თავისი ბინა ნათიას 25.000 ლარად.   2009 წელს ნიკა და ნათია განქორწინდნენ. ნიკამ მოითხოვა ბინის თანასაკუთრებად ცნობა და მისი წილის 1/2-ის გამოყოფა.

 

 

არის თუ არა აღნიშნული ბინა მეუღლეთა თანასაკუთრება და უნდა დაკმაყოფილდეს თუ არა მისი მოთხოვნა?

 

პასუხი დაასაბუთეთ 🙂