#4134

კომლში წევრად მიღება აბსოლუტურად გაუგებარი ცნებაა ამ ეტაპამდე და ვნახოთ როგორ ჩამოაყალიბებენ… ჯერ მოუწევთ კომლის განმარტების გაკეთება და შემდეგ უკვე კომლში წევრად მიღების ცნების განსაზღვრა.. მე ვფიქრობ არაა საჭიროება ასეთი გაუგებარი ახალი რეგულაციების შემოღება..