#4116

ვთქვათ მანქანას მიადგა 1.000 ლარის ზიანი (ანუ მანქანის შეკეთება ჯდება 1.000 ლარი) ამ 1.000 ლარის მოთხოვნის უფლება აქვს დამქირავებელსო, ასე თქვა სასამართლომ?

 

თუ ასე თქვა, ვერ დავეთანხმები, რადგან მანქანა ეკუთვნის “ბ”-ს და შესაბამისად ამ უკანასკნელს მიადგა ქონებრივი ზიანი, ხოლო დამქირავებელს შეიძლება სხვა ტიპის ზიანი მიადგეს, მაგ: ამ მანქანის დამტვრევის გამო ვერ განახორციელა თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობები და ვერ მიიღო სარგებელი. აი ასეთ შემთხვევაში შეუძლია მოითხოვოს ამ სარგებლის ანაზღაურება.