#23375

მაგ შემთხვევაში არავინ იცის წინასწარ რამდენი ხანი იმუშავებდა იმ თანამდებობაზე ეს პიროვნება.. წინასწარმეტყველი არავინაა, ამიტომაც უნდა მოხდეს გონივრულბის ფარგლებში ამ საკითხის გადაწყვეტა და ვფიქრობ, რომ სააპელაციო სასამართლომ საკმაოდ ზომიერად და კარგად შეაფასა ეს საკითხი.