#4006

ანუ, მაგ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, გამოდის, რომ მაგ: სამოქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაც საჯარო მმართველობის განხორციელებაა?