#3958

ჩემი აზრით სხვა კუთხით უნდა მოხდეს ყურადღების მიქცევა, კერძოდ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს საჩივრის არსებობისას, გენ. ინსპექციის მხრიდან ასეთ ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება, შიდა-უწყებრივი გამოკვლევის ჩატარება და დარღვევის საფუძვლიანი ეჭვის აღმოჩენის შემთხვევაში იმ უწყების უფროსის პასუხისმგებლობის დაყენება, რომლის უწყებაშიც მუშაობს უკანონოდ მოქმედი პოლიციელი.

 

ასევე უნდა მოხდეს თითოეულ პოლიციურ დანაყოფში უფროსი/მოადგილის დონეზე ტრეინინგების ჩატარება, მსგავსი ფაქტების პრევენციის კუთხით..

 

ასევე შეიძლება ჯპს სისტემების გამოყენება, პოლიციელების სამასხურეობრივი მოვალეობების შესრულების ფარგლებში გადაადგილების მონიტორინგისათვის.