#3886

ბევრი რამეა დასაწერი, პოლიციის შესახებ კანონის 19-29 მუხლები სულ პოლიციური ღონისძიებებია და ბევრი საინტერეოს დაწერა შეიძლება.. წარმოწიე თემა და განვიხილოთ 🙂