#3836

დისკრეცია ხომ არ გვაქვს, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის უფლებამოსილებას წარადგინოს ან არ წარადგინოს უფლებამოსილების შესახებ დოკუმენტაცია, თუ პირი მოითხოვს ამის შესახებ ?