#3827

ანუ მაგ შემთხვევებში მართალია გვაქვს რეაგირება უკვე არსებულ დარღვევაზე, მაგრამ პოლიციელი ახორციელებს პრევენციულ ღონისძიებებსო, ასეთი მოსაზრებაა.. მაგ: იგივე უკანონო შეკრების დაშლა.