#3823

შორს წავედით და არაარსებით საკითხს განვიხილავთ, მაგრამ 39-ე მუხლი არაფერშუაში არაა, რადგან კონსტიტუციაში პირდაპირ არის გათვლაისწინებული მე-18 მუხლში კონვენციის მე-5 მუხლი და აქედან გამომდიანრე 39-ე მუხლი საერთოდ არარელენავუტურია, რადგან ეგ მუხლი გამოიყენება იმ უფლებებთან დაკავშირებით, რომლებიც კონსტიტუციაში არ არის პირდაპირ მითითებული.