#3818

39-ე მუხლი რა შუაშია? პირდაპირ მე-18 მუხლშია განსაზღვრული კონვენციის მე-5 მუხლში განსაზღვრული თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება.