#3799

ხშირ შემთხვევაში არავინ არაფერს არ ასაჩივრებს და შესაბამისად გამოდის, რომ პირის თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება გამოიყენება პირთა წინააღმდეგ.

 

აქ საინტერესო ის საკითხია თუ რამდენად შეიძლება ჰქონდეს გავლენა თვითონ ამ მართლსაწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებას (ადმინისტრაციულ აქტს) , რეპრესიული ჩხრეკის მართლზომიერებაზე..

 

შეიძლება ვთქვათ, რომ პრევენციული ღონისძიება ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ჩხრეკის წინაპირობას და შესაბისად მისი მართლზომიერება, როგორც დავწერე ზემოთ თვითონ ამ ჩხრეკის მართლზომიერებაზეც ახდენს გავლენას..