#3786

საინტერესო მოსაზრებაა, ფაქტიურად თუ სწორედ მივხვდი შენ იძახი, რომ შუქნიშანი, როგორც საგანი აწესებს მრავალჯერად გამოყენების ზოგად წესებს, ხოლო პრაქტიკულად მისი ფუნქციონირების ფარგლებში თითოეული ჩართვა-გამორთვა წარმოადგენს უკვე ინდ. აქტს, რომელიც მიმართულია განსაზღვრული პირის/პირთა მიმართ კონკრეტულ სიტუაციაში?