#3776

შენ კაზუსთან დაკავშირებით, გამახსენდა საკმაოდ საინტერესო საკითხი, კერძოდ შუქნიშების ფუნქციონირების სამართლებრივი შეფასება, რას ფიქრობ ამ საკითხზე შენი აზრი მაინტერესბს.