#3702

პრინციპში მეც მასე ვფიქრობ, რომ ვინაიდან ამ შემთხვევაში სახეზეა დარღვევა, მაშინ გვექნება რეპრესიასთან საქმე და არა პრევნეციასთან, თუმცა მეორე მხრივ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია პრევნეციული ღონისძიების განხორციელებაც, კერძოდ მაგ; დაჯარიმების გარდა, ავტომობილის მძღოლისათვის მანქანის მმართვის შეზღუდვა.

 

მეორე მხრივ  უკანონო შეკრება და მანიფესტაცია თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ პრევნეციულ ღონისძიებებს ექვემდებარება, თუმცა ამავდროულად რეპრესიული ღონისძიებების განხორციელების შესახებლობაც არის.

 

ორჯერ დააჭირე სფეის და გააკეთებს აბზაცს..