#3699

მაგალითად სვამენ ბიჭები უბანში ალკოჰოლურ სასმელს ან დაიწყო მოძრაობა მთვრალმა მძღოლმა მანქანით და გამოდის უკვე თავისი უბნიდან…

 

ორივე შემთხვევაში გვაქვს სამართალდარღვევა, თუმცა ჩდება კითხვა შესაძლებელია თუ არა პრევენციული ღონისძიების განხორცილება მსგავს შემთხვევაში.

 

მაგ: სასმელის მსმელი ბიჭებისათვის, მოქმედების შეწყვეტისკენ მოწოდება და ტერიტორიის დატოვების მოთხოვნა, ხოლო მანქანის მძღოლისათვის მანქანის ტარების უფლების შეზღუდვა დროებით.