#3691

რა თქმა უნდა არ ვიძახი მაგას.. სასამართლო კანონის საწინააღმდეგო ვერ წავა, აი ბოლოში რაც დაწერე მაგას ვგულისხმობდი. საფრთხის სუბიექტური ცნება ეფუძნება ობიექტური სუბიექტივიზმს… ანუ პოლიციელის სუბიექტური ქმედება, რამდენად ობიექტურად არის მართლზომიერი.