#3628

პირადად ჩემი აზრია, რომ მანდ 1004-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით მხოლოდ სადგომის ფაქტობრივი ფლობელის (პირდაპირი მფლობელი) პასუხისმგებელი და შესაბამისად თუ არის დამქირავებელი, ეს უკანასკნელი იქნება პასუხისმგებელიც.