#22633

2.თავდებობა

 

 

სესხის ხელშეკრულების უზრუნველყოფის ეფექტური საშუალებაა თავდებობა. თავდებობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხ. https://blh.com.ge/?p=1251
ამ პოსტში კი ზოგადად დავწერ თავდებობის მნიშვნელობაზე სესხის დაბრუნების უზრუნველყოფისათვის.

 

 

სესხის ხელშეკრულება წარმოადგენს ფარდობითი ურთიერთობის საფუძველს (სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულება აკისრია მხოლოდ მსესხებელს, მხოლოდ გამსესხებლის წინაშე), ხოლო თავდებობის ხელშეკრულება იძლევა საშუალებას, რომ გამსესხებლის წინაშე სესხის დაბრუნების ვალდებულება მსესხებლის გარდა ასევე იკისრონ სხვა მესამე პირებმა, რითიც უზრუნველყოფილი იქნება გამსესხებლის ინტერესები.

 

 

მაგ: „ა“-მ ისესხა „ბ“-სგან 10.000 ლარი, ხოლო „ბ“ და „გ“-ს შორის დაიდო თავდებობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც „გ“ პასუხს აგებდა სოლიდარულად „ა“-სთან ერთად სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

 

 

ამ შემთხვევაში როცა დაიდო სესხის ხელშეკრულება „ა“ და „ბ“-ს შორის, სესხის დაბრუნების მოთხოვნა ამ უკანასკნელს შეეძლო მხოლოდ „ა“სგან, ხოლო „გ“-ს მიერ „ბ“-სთან დადებული თავდებობის ხელშეკრულების საფუძველზე „ბ“-ს გაუჩნდა შესაძლებლობა „გ“-სთვისაც მოეთხოვა სესხის დაბრუნება.