#22615

ვთქვათ უკვე მოხდა აღსრულება, ამ შემთხვევაში ფულის უკან დაბრუნების მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი რა იქნება შენი აზრით?