#3203

გეთანხმები სამკვიდროდან გამოყოფაზე.. პრინციპში, ვერც დაამტკიცებს, რომ სამკვიდროდან გამოყოფაა, მაგრამ რომც დაამტკიცოს არაფერს ცვლის ეს გარემოება..

 

რაც შეეხება თხოვებას.. ცოტა რთული საკითხია, ჯერ ის, რომ ძნელია დამტკიცდეს, რომ სახეზე იყო თხოვება და არა ჩუქება/ან სხვაგვარად ნივთის საკუთრებაში გადაცემა და მეორე მხრივ თხოვების ხელშეკრულებით ნივთის ფლობა არ ნიშNავს პირდაპირ, რომ სამკვიდროს მიღება მოხდა ფაქტობრივი ფლობა/მართვით.. თუმცა თუ დაამტკიცდა, რომ თხოვების ხელშეკრულებასთან გვქონდა საქმე, მაშინ ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება სამკვიდროს მიღების ფაქტის დასადგენად, რადგან პირის გარდაცვალების შემდეგ ხდება ნივთის ფლობის გაგრძელება და გარკვეული პრეზუმფცია იქმნება, რომ ფლობის გაგრძელება წარმოადგენს სამკივდროს მიღებას.