#3197

ჩათვალე, რომ მეტი ფაქტობრივი გარემოება არ არსებობს.. ამ მონაცემების საფუძველზე რა ვარიანტები არსებობს ჩამოვაყალიბოთ?