#28934

შრომის ხელშეკრულების ფორმა

მოცემული სტატია ეხება შრომის ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. შრომის ხელშეკრულების ფორმის საკითხი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია შრომით სამართალში, რადგან თუ არ იქნება დაცული კანონის მიერ შრომითი ხელშეკრულებისათვის დადგენილი ფორმა, ფორმადაუცველი შრომითი ხელშეკრულება იქნება ბათილი.