#2887

მანდ ალბათ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ მსგავსი შემთხვევა არ მომხდარა პრაქტიკაში და არ იციან ჯერ რა ნაღმი დევს ამ 1378-ე მუხლში.. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსავალი, რაც დავწერე უფრო რეალურია ვიდრე სავალდებულო წილის უფლების მქონესათვის მთლიანი სამკვიდრო ქონების მიკუთვნება და მეორე მემკვიდრისათვის ფაქტობრივად მემკვიდრეობითი უფლების ჩამორთმევა.