#2868

მანდ რამდენიმე მეორეხარისხოვანი საკითხიც არის, კერძოდ 1455-ე მუხლის რეგულაცია, 1473-ე მუხლისგან განსხვავებით,  ვადით არის შეზღუდული, ასევე, როგორც შენ აღნიშნე ზემოთ 1473-ე მუხლი ვრცელდება პირთა შეზღუდულ წრეზე, 1455-ე მუხლისგან განსხვავებით.

 

კიდე ამ ორ მუხლთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა 1375-ე და 1378-ე მუხლების განხილვაც..