#2857

მაგ შემთხვევაში, როგორც ვხვდები პრობლემა მდომგაროებს იმაში, მამის მიერ შვილისთვის ბინის გადაცემა წარმოადგენს ჩუქებას 1455-ე მუხლის შესაბამისად, თუ მამკვიდრებლის ქონების გამოყოფას 1473-ე მუხლის შესაბამისად…

 

სავარაუდოდ სასამართლო იტყოდა, რომ გამყოფა არისო, იმის მიუხედავადა, რომ ჩუქების ხელშეკრულებით გადასცემდა მამა შვილს 🙂

 

მე მგონია, რომ როცა ჩუქების ხელშეკრულება იდება, ეს ნიშნავს, რომ 1455-ე მუხლი უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩდება კითხვა.. როცა მამკვიდრებელს სურს გადასცეს შვილს ქონება, მემკვიდრეობიდან გამოყოფის გზით, რა ტიპის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს?