#2796

წავიკითხე ეგ გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 981-ე მუხლი შეიცავს ისეთ რეგულაციებს, რომლებიც გარდა მიღებული სარგებლის დაბრუნებისა, ასევე საჯარიმო ფუნქციაც მოიცავს, ანუ ამ მუხლის მიხედვით უსაფუძვლოდ გამდიდრებული პირისაგან შესაძლებელია იმის მოთხოვნა, რასაც მიიღებდა უფლებამოსილი პირი და ვერ მიიღო, მის ხარჯზე უსაფუძვლოდ გამდიდრების გამო. 408-ე მუხლის პირველ ნაწილს ვიყენებთ და 411-ე მუხლს.