#2751

ანუ შენ მიგაჩნია, რომ კონკრეტულ შემთხვევაშ ალიმენტის მოთხოვნის შესახებ სარჩელზე, ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის უარი არ ნიშნავს, რომ ბავშვი კარგავს ალიმენტის მოთხოვნის უფლებას, რაც განპირობებულია აღნიშნული უფლების კონსტიტუციური მნიშვნელობით და სპეციფიკურობით?

 

უნდა დაგეთანხმო ამ საკითხში, მეც ეგრე მგონია 🙂