#2648

რა მნიშვნელობა აქვს ნივთია თუ ნივთის ნაწილი, მოიცავს ყველაფერს 1335-ე მუხლი.. 172-ე მუხლშიც ნივთზეა საუბარი, მაგრამ ნივთის ნაწილზე არ გამოიყენება?