#2447

მოკლედ ერთ ყოფილ პროკურორთან მომივიდა სერიოზული დავა..  შემდეგ საკითხზე:

“ა”-მ ქრთამი მისცა “ბ”-ს და “ბ”-მ არ განახორციელა ის მოქმედება, რასაც დაპირდა “ა”-ს ამ ქრთამის სანაცვლოდ.. შემდეგ “ა”-მ დააჭერინა “ბ”…

შეუძლია თუ არა “ა”-ს სამოქალაქო-სამართლებრივი გზით დაიბრუნოს გადაცემული ქრთამი, კერძოდ უსაფუძვლოდ გამდიდრების ნორმებით?  პასუხი დაასაბუთოს ვინც გადაწყვეტს პასუხს 😀