#1807

შენ რაც დაწერე მაგ შემთხვევაში სასამართლო ასრულებს მნიშვნელოვან როლს, რათა მოხდეს კანონით განსაზღვრული საგამონაკლისო შემთხვევების მიხედვით ერთ-ერთი მეუღლის ინდ. ქონებად განსაზღვრა იმ ქონებისა, რომელიც ქორწინების პერიოდში იქნა შეძენილი. თუ დავა არ წარმოიშვა, მაშინ სასამართლო არც იქნება საჭირო. დავის წარმოშობის მომენტში, სასმართლოს გარდა ვინ უნდა გადაწყვიტოს ეგ საკითხი? 🙂