საერთაშორისო გადაზიდვები

საერთაშორისო გადაზიდვები

საერთაშორისო გადაზიდვებისაერთაშორისო გადაზიდვების როლი მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ზომის ბიზნესისთვის. სწორად გამართული ლოგისტიკური ჯაჭვი საშუალებას აძლევს ბიზნესს დაზოგოს ფინანსები და შესთავაზოს მომხმარებელს უფრო მისაღები ფასები.

იმპორტიორიც და ექსპორტიორიც ცდილობს იპოვოს რაც შეიძლება იაფი და ხარისხიანი მომსახურება საერთაშორისო გადაზიდვების სფეროში.

საქართველოს გეოპოლიტიკური ლოკაციიდან და ტრანზიტული როლიდან გამომდინარე ფუნქციონირებს უამრავი, მცირე, საშუალო და მსხვილი ლოგისტიკური კომპანია, რომელიც სხვადასხვა ტიპის სეგმენტს სთავაზობს საერთაშორისო გადაზიდვებს.

კონკურენცია განაპირობებს მომსახურების ხარისხის ზრდას და ტარიფების შემცირებას.

გადაზიდვის ფორმები:

სახმელეთო გადაზიდვები

საჰაერო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

პოპულარულია ისეთი სერვისები, როგორიცაა ჩარტერული გადაზიდვები და სრული საბროკერო მომსახურება.