რეზიდენტობის ცნობა – გუგლი და ფეისბუქი 2018 – 2024 წლის

რეზიდენტობის ცნობა – ფეისბუქი & გუგლი 2018-2022

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა 2024

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა 2023

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა 2022

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა 2021

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2022

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2021

 

2018-2020 ცნობები

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა – 2020 

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2020

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა – 2019 წელი

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2019 წელი

ფეისბუქის რეზიდენობტის ცნობა – 2018 წელი

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2018 წელი

Email
Phone
Messenger
Messenger
Phone
Email