რეზიდენტობის ცნობა – გუგლი და ფეისბუქი 2019 წლის

რეზიდენტობის ცნობა – ფეისბუქი & გუგლი 2019

ფეისბუქის რეზიდენტობის ცნობა – 2019 წელი

გუგლის რეზიდენტობის ცნობა – 2019 წელი