ბიზნეს გეგმის დამზადება

ბიზნეს გეგმის დამზადება

ბიზნეს გეგმის დამზადება სხვადასხვა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს: ახალი ბიზნესის დაწყება, ინვესტორის მოზიდვა, ფინანსების მოზდივა და სხვა.

რაც უფრო პროფესიონალურად არის შექმნილი ბიზნეს გეგმა, მით უფრო დიდია მის წინაშე არსებული მიზნების მიღწევის ალბათობა.

კომპანია BLH-ს გააჩნია დიდი გამოცდილება ბიზნესის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მარკეტინგი, სამართალი, ფინანსები და ციფრული დიზაინი, რაც საშუალება გვაძლევს შემოგთავაზოთ ბიზნეს გეგმის შედგენის და გაფორმების სრული მომსახურება, რომელიც მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

ბიზნეს გეგმის დამზადება

  1. მარკეტინგული ასპექტები;
  2. გაყიდვების ხერხები;
  3. სამართლებრივი საკითხები;
  4. ფინანსური საკითხები;
  5. დიზაინი და გაფორმება.

სამუშაოს ზუსტი მოცულობა და პირობები განისაზღვრება თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.

ასევე გთავაზობთ კორპორატიული დიზაინის ბიზნეს გეგმის პრეზენტაციის დამზადებას.

გსურთ პროფესიონალური ბიზნეს გეგმის შედგენა?

დაგვიკავშირდით ახლავე