რას ველოდოთ ციფრული მაუწყებლობისგან?

logoრა არის ციფრული მაუწყებლობა?

2015 წლიდან ანალოგურ მიწისზედა მაუწყებლობას ციფრული მაუწყებლობა ჩაანაცვლებს. სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს აჩვენა, რომ არსებობდა სიხშირული რესურსის გამოყენების უფრო ეფექტიანი შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ, დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა ანალოგურის ნაცვლად ციფრული მაუწყებლობით სარგებლობს.

ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის ფართომასშტაბიან რეფორმას წარმოადგენს, რომელიც მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამოქმედო გეგმისა და რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება.

რეფორმა საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეეხება, გამონაკლისს მხოლოდ საკაბელო, თანამგზავრული და ინტერნეტ-ტელევიზიების მომხმარებლები წარმოადგენენ.

რა იცვლება ანალოგური მაუწყებლობის აბონენტებისთვის?

ერთხელ გაწეული ხარჯის შედეგად მუდმივად მიიღებთ მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან სატელევიზიო პროგრამებს.

რომელი ანტენით უნდა ვისარგებლოთ?

ციფრული სატელევიზიო სიგნალი შეიძლება იგივე ანტენით მივიღოთ, რომლითაც ვსარგებლობდით ანალოგური სიგნალის მიღებისას. ეს შეიძლება იყოს შენობის სახურავზე დამონტაჟებული სატელევიზიო გადამცემისკენ მიმართული ანტენა; იშვიათ შემთხვევებში შესაძლებელია სახლის ანტენის გამოყენებაც.

როგორი ტელევიზორით მივიღებთ ციფრულ სიგნალს?

ოჯახებს , რომლებსაც მხოლოდ ანალოგური სიგნალის მიმღები ტელევიზორები აქვთ, დასჭირდებათ ციფრული სიგნალის მიმღები აპარატურის -„სეთ-თოფ ბოქსის“ შეძენა.

ტელევიზორების შეცვლა მხოლოდ იმ მომხმარებლებს მოუწევთ, რომელთა ტელევიზორებს არ უერთდება RCA ტიპის კაბელი.

მას, ვისაც სურს შეიძინოს თანამედროვე ტელევიზორი, რომლის ფუნქციონალი შეესაბამება საქართველოში ციფრული ტელევიზიებისთვის განსაზღვრული ტექნიკური მოთხოვნების დოკუმენტს, დასჭირდება მხოლოდ პარამეტრების გადაწყობა.

რა არის სეთთოფ ბოქსი და რისთვის ვიყენებთ მას?

ციფრული მიწისზედა სატელევიზო სიგნალის მისაღებად საჭიროა ტელევიზორთან მისაერთებელი მოწყობილობა – ე.წ. „სეთ – თოფ ბოქსი“ , რომელიც უზრუნველყოფს როგორც სტანდარტული, ასევე მაღალი გარჩევადობის სიგნალების ანალოგურ ფორმატში გარდაქმნას.

ქვეყანაში იმპორტირებული სეთ-თოფ ბოქსების ფუნქციონალი ტექნიკური მოთხოვნების დოკუმენტაციაში აღწერილ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს.

სად შევიძნოთ ,,სეთთოფ ბოქსი”?

,,სეთ-თოფ ბოქსის” შეძენა შესაძლებელია სამომხმარებლო ტექნიკის მაღაზიებში.

შეიძლება თუ არა ერთი,, სეთთოფ ბოქსისორ ან მეტ ტელევიზორთან მიერთება?

დიახ, ოღონდ, ტელევიზორებში იქნება ერთი და იმავე პროგრამების ჩვენება.

წყარო: http://gncc.ge/ge/